13 de abril de 2007

DIANTE DO BAR DE LAMAZARES

Foi a partir dos anos 60 cando se empezou a popularizar a fotografía. Nestas zonas da Galicia rural entón pouca xente tiña cámara fotográfica e tardou en haber fotógrafos profesionais. Por iso cando se pillaba un fotógrafo ou a alguén que tivese cámara a ocasión pintaba para inmortalizar o día e o momento. Aquí nesta foto non se conmemora nada, celébrase o momento da foto, conscientes da trascendencia e da importancia da fotografía.
Eu tamén aprendín hai xa moito tempo a trascendencia das fotos, e neste blog queda ben clara a importancia que lle concedo á imaxe.
Diante do bar de Lamazares, coas portas entornadas para mellorar o fondo, están de esquerda a dereita: Tuchiño de Antucho, Félix de Prudencio, Cristina de Lamazares, Manuel Lamazares, Cecilia Vilar, Pacita de Prudencio, Raquel de Prudencio e Wences de Antonino.
Notaredes que recollo a denominación popular da xente da que case sempre se indicaba o nome e a casa á que pertencía.

Ningún comentario:

Publicar un comentario