1 de maio de 2007

CAMPANARIO DE SANTA COMBA

O esplendor artístico e a riqueza material dos pobos soen ir asociados con bastante frecuencia. Agolada nunca foi unha terra rica, aínda hoxe está no posto 305 dun total de 315 concellos galegos no índice de renda per cápita. Isto supón que as expresións artísticas en igrexas, pazos, cruceiros, hórreos... sexan humildes e sinxelas mais non exentas de gracia e interese.
O camapanario da esquerda corresponde á igrexa neoclásica da parroquia de Santa Comba. Non hai no concello ningún outro que se lle pareza, por iso merece ser destacado. Consta de tres corpos de base cuadrangular: macizo o da base, o segundo érguese sobre catro columnas que deixan ao aire catro arcos (en dous deles colocáronse as campás) que se coroan con pináculos na base do terceiro corpo. Este último é semellante ao segundo pero de menores dimensións e coróase cun pináculo cónico arredondado sobre o que se eleva unha sinxela cruz semellante á de moitos hórreos.

Ningún comentario:

Publicar un comentario