14 de agosto de 2008

801. CRUCEIRO DE TALLADENTE - ÓRREA

Este foi o último cruceiro que inventariei no concello de Agolada. En varias ocasións saín da casa co afán de coñecelo e fotografalo pois xa tiña referencias orais del. Pero as indicacións imprecisas na súa ubicación non me permitiron dar con el ata o martes pasado, cando contei coa axuda de Pepe de Mosteiro, veciño do lugar da Igrexa en Órrea.
A paraxe que acolle este fermoso exemplar de cruceiro ten o curioso topónimo de Talladente, que corresponde a un outeiriño que se eleva entre os lugares de Vilariño e A Igrexa, á beira do vello camiño que comunicaba varias aldeas da parroquia co templo monacal das monxas bieitas. Na actualidade o camiño desapareceu baixo un espeso manto de matogueiras que dificulta o tránsito e engalana a paisaxe con policromías e texturas varias.
O cruceiro pertence á tipoloxía máis frecuente no concello (plataforma, pedestal cúbico achaflanado no bordo superior, fuste prismático biselado, capitel de moldura múltiple e cruz de sección cadrada biselada e con brazos rematados en punta de diamante. A cruz carece de iconografía).
O cruceiro necesita unha urxente e sinxela reparación consistente en apuntalar con cuñas o capitel e a cruz e encintalas cun morteiro adecuado e conseguir así a perfecta verticalidade. Tanto o varal como a cruz están sensiblemente inclinadas e no estado actual pouco han durar en pé.
Por se algún curioso quixese acercarse a este lugar déixolle información precisa no mapa topográfico para que chegue a el sen dificultade. A mellor opción é partir da aldea de Vilariño, desde o cruce que se desvía cara a Costela.

Ningún comentario:

Publicar un comentario