11 de febreiro de 2016

PLAXIO

Plaxio é "copiar no substancial obras alleas, dándoas como propias" (Real Academia Española)

O plaxio é usar o traballo, as ideas, ou as palabras doutra persoa coma se fosen propias, sen acreditar de xeito explícito de onde provén a información.

A información allea é propiedade doutra persoa (como o é un coche ou calquera outra cousa que posuímos), independentemente de que sexa gratis ou non, ou da forma en que accedamos a ela (en Internet, unha revista, un libro). As nosas palabras perténcennos e non poden utilizarse sen o noso permiso.

Por iso, o plaxio é unha infracción do dereito de autor sobre unha obra de calquera tipo, que se produce mediante a copia da mesma (sen autorización da persoa que a creou ou que é dona ou que posúe os dereitos de devandita obra) e a súa presentación como obra orixinal.

O plaxio posúe dúas características:

- A copia total ou parcial non autorizada dunha obra allea.

- A presentación da copia como obra orixinal propia, suplantando ao autor verdadeiro.

É dicir, cométese plaxio cando se divulga, publica e reproduce unha obra a nome dun autor distinto do verdadeiro, atentando  contra os seus dereitos morais e patrimoniais, xa que se usurpa a súa autoría.
Incurrimos en plaxio....
- Cando publicamos un traballo alleo coma se fose propio, independientemente de que a copia sexa total ou parcial.
- Cando parafraseamos un texto, é dicir, cando o reescribimos con outras palabras facendo pequenos cambios na linguaxe para disimular e sen citar as fontes.
- Cando copiamos calquera tipo soporte multimedia ( gráficos,fotos, audio, vídeo, páxinas web..), programas de ordenador, música, gráficos... sen citar ao autor.

Cando nos baseamos nunha idea ou frase doutro para escribir un texto novo e non citamos ao autor da idea.

O plaxio constitúe cando menos unha ofensa moi seria, e pode chegar a consitutuír un delito.

Traducido desde: 
http://www3.uah.es/bibliotecaformacion/BECO/plagio/1_qu_es_el_plagio.html
IMAXES DESTA ENTRADA:
Imaxe 1
Imaxe 2
Imaxe 3

Ningún comentario:

Publicar un comentario