4 de setembro de 2017

AS ESCOLAS DE AGOLADA NOS ANOS 60


A maioría das escolas dos anos 60 en Galicia atendían a alumnos do ámbito dunha parroquia. Agolada, que pertence á parroquia de Ferreiroa, era unha pequena vila e acollía as tres aulas que existían na parroquia para impartir a docencia: un parvulario, sito na esquina nordeste dos baixos da Casa do Concello e dúas aulas de ensino primario. Estas dúas aulas son as que recolleu naquel entón  Manuel Galego Iglesias nestas fotografías. A da esquerda era a aula das nenas, atendida por Da. Esclavitud Magariños e a da dereita era a escola dos nenos, rexentada por D. Ulrico Sarandeses. As escolas daquela  eran segregadas, agás no parvulario. Ambas as dúas estaban en locais alugados á familia Caldeireiro. Ao estaren situadas nun primeiro andar era preciso acceder a elas por unha escaleira exterior de pedra. Esta circunstancia era especialmente notoria na escola dos nenos, pois tanto a escaleira como o patín no que remataba  diante da porta, carecían por completo de  varanda de protección. Isto visto coa perspectiva actual seméllanos un despropósito, pero naquela época tiña una importancia relativa. Cómpre dicir que descoñezo que houbese accidentes causados por caídas nesa escaleira, aínda coa agravante de estar exposta a xeadas, chuvias e nevaradas.
Ao observar estas fotografías, reparo nas fiestras e na porta da escola das rapazas e sorpréndome ao advertir a carencia de varios dos cristais das ventás. A escola aínda estaba en activo. Non existía calefacción. E a ausencia de cristais convertían a aula nun ventimperio insufrible, especialmente no inverno. A quen ía estrañar, pois, que os nenos padecesen de frieiras.
As escaleiras de ambas escolas compartían un pequeno patio de terra. O patio tamén era usado pola familia propietaria dos edificios. Debaixo da escola dos rapaces estaba situada a cociña. Debaixo da escola das nenas había unha corte e un curro aberto. Adosado á escaleira tiña un caseto de ladrillo dedicado a  matadoiro de becerros, pois os donos  tiñan unha carnicería. Entre a corte e o matadoiro creo lembrar que había un elemental retrete.
Son moitas máis as lembranzas e as condicións que se poderían expresar encol daquelas instalacións. Pero creo que basta indicar que a pesar de que na actualidade se melloraron moito a instalacións e dotación dos edificios educativos, a maioría dos alumnos non se senten máis motivados polo estudo.

19 de agosto de 2017

A FAMILIA DE PEPE VARELA

    Alédame especialmente poder ofrecer hoxe esta imaxe captada por Manuel Galego Iglesias n’Agolada a principios dos anos 60 do pasado século. A foto recolle unha familia que celebra a Primeira Comuñón do fillo e quixo retratarse diante do domicilio familiar.
    Cada familia ten a súa historia. E da historia desta familia só coñezo unha mínima parte. Quizais alguén nola poida completar. O matrimonio de Manuel Varela e Divina Castro asentouse na vila dos Pendellos, procedentes de aldeas próximas. Construíron casa a carón da estrada nacional e Manuel traballou  de zapateiro nun taller sito no seu propio domicilio. Divina coidaba dos fillos e da casa e rexentou tamén o primeiro comedor escolar que houbo na vila. É dicir, os nenos que acudían desde lonxe ás escolas de dona Esclavitud e de don Ulrico, ían comer ao domicilio de Divina e Manuel, a quen a Administración lles pagaba o estipendio correspondente. Os fillos, Pepe e Mari Paz, criáronse na veciñanza e acudían ás devanditas escolas. Mais chegou un día en que esta familia sentiu a necesidade de prosperar lonxe da terra natal. E o seu novo destino estaba no País Vasco (descoñezo outros detalles). Desde entón pouco volvín saber desta familia. E actualmente nada sei. Si sei que estas persoas formaban parte da tribo da miña infancia e que as súas caras figuraban desdibuxadas na miña memoria. Esta fotografía veu a rescatalas. A recuperación da memoria da infancia despois de decenas de anos é un regalo que cómpre valorar xustamente.
    Pepe Varela, o neno que viste de Primeira Comuñón, era meu compañeiro de escola. Un neno con sona de traste, argalleiro e pelexón. Adxectivos que poderían ser aplicables a moitos de nós. Agora que o vexo na foto todos eses calificativos parécenme esaxerados. E gustaríame saber que foi del ao longo de todos estes anos. Porque de nenos compartimos aula, xogos e veciñanza. E tamén qué foi do resto da familia. Hai emigrados que retornan cando xubilan, descoñezo se estes retornaron.
    O arquivo de Manuel Galego tennos reservadas aínda bastantes lembranzas semellantes.

17 de xullo de 2017

MANOLIÑO DA ELVIRA

 
Esta fotografía de Manuel Galego Iglesias devólvenos a memoria de Manoliño da Elvira, un mozo-adulto da miña nenez. Adulto pola idade e mozo solteiro que adoitaba acudir coma un xove ás festas e verbenas da contorna. O seu universo era bastante limitado: As Trabancas, Agolada, Couso, Ventosa... Ese era o seu principal radio de expansión. Raras veces se alongaba máis alá. Vivía humildemente coa súa nai, Elvira, na aldeíña de Trascastro (As Trabancas), dedicado maiormente ao pastoreo de vacas e ovellas.
    Alto e esvelto, peiteado cara atrás. Lembro que soía vestir pantalón exiguo de perneira e a chaqueta raras veces se correspondía coa súa talla. Unhas veces era escasa e outras sobrada. De carácter afable e moi falador. Pecaba, sen embargo, dunha inxenuidade acentuada. Non era difícil de enganar e menos de convertelo en vítima dalgunha broma. Se descubría que trataban de burlarse del reaccionaba con desconfianza e sacaba o xenio, arrecantado habitualmente. Case ousaría afirmar que a súa timidez era tanta que neste retrato non foi quen de mirar á cámara e o corpo lle fixo un escorzo coma querendo evitar o trance.
    Moitos domingos acudía a Agolada a pasar a tarde ou á feira. Nalgún bar téñolle visto consumir unha copiña de Sanson e  un paquete de galletas. Agradáballe que lle sacasen o tema das mozas, presumía de ter moitas mais nunca o vin con ningunha. Contáronme que fora cortexar a unha moza dunha aldea veciña. A doncela era, se cabe, aínda máis desconfiada e inxenua ca el. Cando el lle propuxo casar, ela exclamou moi alterada: "Seica estás tolo!" Ao que el lle repuxo: Ai ho! Outro sol pola porta non che ha volver pasar!.
    Os dous morreron solteiros moitos anos despois.

9 de xullo de 2017

A CAPELA DAS VIRTUDES NO VI CORAZÓN DA ARTESANÍA

Hoxe, terceiro día do Corazón da Artesanía (VI edición), puiden achegarme a ver a magnitude e coidado deste encontro de artesáns (case se puidera dicir que é un congreso  onde os artesáns  se esmeran por compatibilizar tradición e innovación). A visita sempre se torna agradable e sorprendente. Diálogo cos artesáns e cos veciños. Coincidencia de pareceres. Excelencia do evento. Alegría pola ampla afluencia de visitantes. Tres días nos que Agolada recobra a vida das feiras de antano. Algúns lamentos: a case nula implicación local na organización e potenciación do evento ("que fagan outros, que total a min non me afecta". CRASO ERRO!), a insuficiente estrutura da hostelería da vila... Dito todo isto co ánimo de conquerir melloras para o futuro. Se un día a Consellería decidira suprimir este encontro, haberemos de doernos longamente.
 Visitei case toda a Mostra e encontrei varios recantos que me engaiolaron, principalmente a Capela das Virtudes, reconvertida nesta ocasión en taller obradoiro de Sombreirería. Ambiente animado, moito orde e un retablo laico sobre o antigo altar, tralo que se adiviña moita cabeza.
 Ollei o chan enmoquetado e a asepsia conseguida fronte a terra batida do pavimento. Asunto a considerar para vindeiras actuacións sobre o pavimento dos interiores dos pendellos.

26 de xuño de 2017

OS PENDELLOS: UN ESCENARIO PARA TANTA ACTIVIDADE

Chegado o final de xuño Agolada inicia un período de especial revitalización. A vila que durante meses respira aletargada, cobra de repente un ritmo e actividade trepidantes: festas  patronais, Encontro de Artesanía Tradicional, Campamento musical, Cursos de percusión, Mostra de Artesanía de agosto...
A maioría destes eventos teñen como escenario Os Pendellos. Este espazo é a gran esperanza para esta vila e o gran revulsivo fronte á inanición demográfica. Pero cómpre tirarlle máis proveito, sempre con moita imaxinación e dedicación.
Os vindeiros días veremos milleiros de persoas concentrarse aquí convocadas pola artesanía, os múltiples cursos, degustacións, talleres... todo enmarcado nesta arquitectura engaiolante por popular, por sinxela e por antiga.
(A imaxe  foi obtida da Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño).

25 de xuño de 2017

EQUIPO DE FÚTBOL DE MOIMENTA, VISITANTE EN AGOLADA


Non hai moito tempo, un lector desta páxina indicábame que eu vivía demasiado pendente do pasado e que tratase no blog temas de máis actualidade. Admito e comprendo o seu consello. E debo dicir que me gustan ambos enfoques. E que non me paro a pensar que temas poño en cada prato da balanza. Sinxelamente escribo sobre aquilo que en cada momento me motiva. Porque todo blog debe ser un caderno de apuntamentos ao chou, un recopilatorio das inquedanzas persoais.
Outras veces, e tamén recentemente, adquirín o compromiso de difundir arquivos fotograficos que me foron confiados e creo que con iso, máis que recrearme no pasado, axudo a recuperar e fixar esa memoria de pobo rural, alegre, animoso e emprendedor que foi Agolada no século XX, e de cuxa segunda metade me sinto partícipe. Con fotografías como a que hoxe acompaña esta entrada reconciliámonos con ese pasado e cos indubidables valores que posuía.
Na imaxe, de Manuel Galego Iglesias, o equipo S. Lourenzo de Moimenta (Lalín), retrátase uniformado na rúa rincipal de Agolada. Temos a impresión que puido ser antes do partido, pois a vestimenta semella impoluta. Detrás deles, a furgoneta que os achegou a Agolada.
A fotografía non só recolle ao equipo, nela tamén podemos ver o incipiente urbanismo de Agolada, as características dos escasos vehículos...
Haberá quen queira poñerlle nomes aos integrantes do equipo. Como pista indicamos que a imaxe é do período 1962-64.

11 de xuño de 2017

VODA EN FERREIROA

Pablo Galego vén de inundar, no último mes, o meu correo electrónico de fotografías dixitalizadas das que tomara o seu pai, Manuel Galego Iglesias, nos primeiros anos 60. Manuel Galego, natural de Órrea-Agolada, traballaba daquelas na Cámara Agraria e actuaba ocasionalmente como fotógrafo local. Realmente estou sorprendido co seu arquivo, por variado e porque tamén nel ten cabida, ademais da fotografía persoal ou de cerimonias, a fotografía-documento e a fotorreportaxe. Debo confesar que albergo certo pudor para difundir unha boa parte delas. Os motivos son diversos. Si cómpre declarar que o motivo que me anima é recuperar o noso pasado recente, para destacar os seus valores históricos, sociais, etnográficos e culturais. E tamén aprender por simple comparación co presente.
Hoxe publico unha imaxe dunha voda, celebrada na igrexa de Ferreiroa. Nela temos un compendio de lecturas de interese: a sinxeleza e austeridade das vodas de antano (nótese a ausencia de limusinas ou semellantes), a  memoria da xente, da súa vestimenta festiva, a memoria perdida dos antigos camiños da aldea (aquí o camiño vén da igrexa e accede á pontella antiga sobre o río Ferreiroa), os enormes valados pétreos, as terras de labor co cereal maduro agardando a seitura, a vexetación arbórea, a palleira e o pombal da casa de Sarandeses...
Estamos diante doutro arquivo de enorme interese para os aqualatenses, xunto aos de Jesús Faílde Oro e Ton van Vliet. E desde aquí exprésolles público agradecemento a Pablo  por terme feito partícipe del e a Inma pola mediación necesaria. Con moitas destas imaxes fun capaz de reconstruír eses espazos baleiros que a desmemoria deixa arrecantados nos sucos cerebrais.

8 de xuño de 2017

CONTEXTO VIARIO ROMANO DE AGOLADA (I)

Propoñemos aquí o itinerario da vía Dactonium - Aquis Celenis desde a Serra do Faro ata Agolada.
A Vía romana que procedía de Dactonium (próximo ao actual Monforte) chegaba a Belesar, despois de baixar os Cóbados, cruzaba a ponte romana de Belesar, atopaba unha ara dedicada aos Lares Viais na saída da localidade cara a Chantada. Subía a Chantada e desde aquí seguía ascendendo ata Quintá de Agrade.

QUINTÁ DE AGRADE


Aquí o camiño cruzábase con outra importante vía, procedente de Braga, que pasaba polo campamento Aquis Querquenis, seguía cara o actual Ourense e por Agrade continuaba por terras de Taboada cara a Lugo.
Crese que nesta aldea puido haber unha mansio. A vila romana foi descuberta no ano 1991 durante a construción dunhas novas canalizacións. Apareceron restos cerámicos e de vidro, terra sigillata, fragamentos de ánforas, lucernas e estruturas habitacionais. Nas escavacións do ano 2003 recuperáronse 3.431 moedas de bronce, algunhas metidas nunha cunca de barro, de Constantino I, Constancio II, Constante, Valentiniano I, Valente, Teodosio e Arcadio, datadas entre o 324 e o 402, pucheiros para facer comida e utís de cociña. Tamén apareceu a ara citada máis arriba. Tamén saíron á luz unha ola, unha xarra negra con boca trilobulada, unha doa de vidro, un fondo cilíndrico de vidro transparente, unha lucerna, restos de vivendas, unha cunha lareira, e unha canle de condución de augas. A cronoloxía da vila hai que situala nos séculos III-IV d.C.    (http://onosopatrimonio.blogspot.com.es/2011/07/romanizacion-de-galizagalicia-provincia.html)
Tamén nesta aldea de Quintá apareceu unha ara dedicada aos Lares Viais, ligados intimamente ás Vías romanas. A epigrafía que presenta reza así: "L(aribus) V(ialibus) P(osuit)/C.O (...)/(...)E/X VOTO" ("Aos Lares Viais. (?) puxo (este monumento) por unha promesa"). Forma parte da colección do  Museo de Lugo.Desde Quintá a vía continuaba para cruzar a serra do Faro pola portela de A Matanza. Descendía a aldea de Couso e por Asperelo e Barrio proseguía a Santa Baia de Camba.

SANTA BAIA DE CAMBA

En Santa Baia de Camba tamén se encontrou unha ara dedicada aos Lares Viais. Esta ara (foto de Daniel González Alén) certifica o paso dunha calzada romana nas inmediacións.
Foi descuberta no ano 1964 no muro do lavadoiro da casa reitoral. Nela pode lerse: "UCCA [---------]".  Segundo Rodríguez Colmenero, o único argumento para considerala dedicada aos lares viais é a existencia dos tres foculi da cara superior, argumento que se ve reforzado co descubrimento de tres miliarios nas proximidades.
Actualmente está exposta no Museo Municipal
de Rodeiro.

VILA ROMANA DE PORTA DE ARCOS

Seguindo a liña de vestixios romanos encontramos a vila romana de Porta de Arcos no lugar de Outeiro (Fafián).
(Imaxe da escavación, obtida de Faro de Vigo).

SAN XOÁN DE CAMBA
Na parroquia de San Xoán de Camba, moi próximo ao Pazo de Camba, áchase na beira do Camiño de Inverno, o marco cilíndrico da imaxe, coñecido como o Marco do Perdón (información facilitada por Luis Fernnando Pérez Méndez).
Polo contexto romanizado, e a seguranza do paso dunha vía romana polas inmediacións, tal marco faise acreedor da sospeita de ser un miliario anepígrafe, en clara relación con outros atopados a escasos quilómetros.


A PORTELA

SAA - PESCOSO

No libro de Antonio Rodríguez Colmenero descubrimos con abraio a presenza de tres miliarios anepígrafes nun reducido radio de 20 metros.
Titularémolos con números, seguindo a orde en que os puidemos fotografar:

MILIARIO 1
Un groso tambor cilíndrico, sito á beira dun antigo portalón na Casa Grande Saa. A súa natureza de fito miliario resulta innegable, segundo Colmenero.


MILIARIO 2
Sito nun lateral da mesma casa, fragmentado en dous anacos, serve de soporte a un mesado-grella.  Trátase dun bloque cilíndrico de gran groso.


MILIARIO 3                                      
Miliario de granito de gran groso, seccionado lonxitudinalmente. Nel parecen adiviñarse algúns vestixios de letras, pero de imposible lectura.
Encóntrase servindo de sustentación ao tellado dun establo, nunha construción que intuímos que foi anteriormente a capela da Casa Grande de Saa.


VENTOSA
En Cartimil - Ventosa foi usado este cilindro durante moitos anos como pisón para as terras. Hai unha vintena de anos foi levado para o Pazo de Camba para substituír un marco semellante, o cal fora levado para o Museo de Pontevedra. Nel esculpíronse na mesma data as Cambas do escudo do Pazo.
Nese costume de reutilizar ou reaproveitar miliarios para outros fins, cabe tamén o de converter un marco miliario en Pisón. Polo seu tamaño e forma cilíndrica e por formar parte desa ringleira de vestixios viarios que baixa desde o Faro cara a Agolada, apuntámolo como posible miliario, á espera de que os especialistas o examinen.
(Obtivemos a información deste marco de Luis Fernando Pérez).

O propio nome de Laxe, na parroquia de Ventosa, é un dos topónimos asociados ao paso de vías romanas.

PONTE PEDRIÑA
É un topónimo asociado, sen dúbida, a vías romanas. Procede do latín Pons Petrinea.

MILIARIO DE AGOLADA
Durante séculos, camuflado como columna dun pendello-expositor e ignorando a súa orixe.
COROLARIO
Se desta ringleira ou aliñamento de vestixios non se infire o paso dunha calzada romana, cal é a conclusión que debemos extraer?
Cada un dos vestixios reforza aos demais.
A existencia de toponimia de aldeas como Vilachá, Vilarmaior, Vilameá, Vilela, Vilanova, Quintá, Quintela, Buxán, Aqua Lata... de clara orixe romana, evidencian este contexto romanizado.

6 de xuño de 2017

IDENTIFICAR UN MILIARIO ANEPÍGRAFE

Un lector do anterior artigo aquí publicado pregúntase como se pode afirmar que unha columna anepígrafe é un miliario romano. A cuestión está moi ben plantexada. Sabémolo os que levamos 8 anos buscando elementos que nos confirmasen que en Agolada tiñamos un miliario. E oito anos tardamos en facelo público ata que a suma de vestixios e indicios nos permitiron disipar dúbidas.
A primeira noticia partiu dun membro da Federación Ecoloxista Galega. El indicounos que noutra visita anterior que fixera aos Pendellos acompañado dun arqueólogo santiagués, este llo ensinara coa certeza de ser un miliario romano. Aí comezaron as nosas pescudas e tamén o escepticismo. Quizais, porque esperabamos encontrar algún tipo de inscrición. Cabía a posibilidade de que o fuste estivese moi erosionado ou que incluso fose labrado a posteriori para este novo uso. Descoñeciamos a existencia dos miliarios anepígrafes.
Paulatinamente fomos buscando bibliografía sobre miliarios e ilustrándonos sobre medidas, formas e actuais localizacións. Vimos outros miliarios epigrafiados e anepígrafes. E fomos descubrindo o común denominador do cepo cúbico, que era a parte que soía soterrarse. Precisamente a forma cúbica, permítelle mellor suxección ao terreo que a forma cilíndrica. A columna de Agolada tamén presenta esta base cúbica, aínda que descoñecemos a medida da parte soterrada. Tamén fomos aprendendo que as medidas dos miliarios son moi diversas, e non todos son descomunais. As medidas do miliario dos Pendellos son bastantes comúns a outros moitos miliarios. Podería dicirse que é un miliario de tamaño medio. Tanto en altura coma no diámetro do fuste. Outra característica que puidemos observar é que non todos os miliarios son cilindros perfectos, tamén os hai bastante irregulares e inclúen a sección elíptica, como o de Agolada. Igualmente, descubrimos que hai moitos miliarios que foron seccionados na parte superior. O de Agolada tamén parece estar truncado en altura.
Pero todo isto, aínda non era suficiente, había que situalo dentro dun contexto de vía romana próxima. Esa foi a pescuda posterior. O libro "Miliarios e outras inscricións romanas" de D. Antonio Rodríguez Colmenero e outros, ilustrounos moito neste asunto, tanto no paso de vías por territorio aqualatense como na existencia doutros miliarios na contorna.
Na imaxe anterior vemos un miliario epígrafe situado na ponte de Chaves (Portugal). Moi ben cilindrado e cunha epigrafía case perfecta. Aí non caben dúbidas. Tamén os miliarios son máis elaborados nos lugares máis importantes.

Miliario epígrafe, de fuste cilíndrico e cepo cúbico.

Miliario anepígrafe con fuste paralelepípedo e basamento cúbico.

Reaproveitamento dun miliario como elemento construtivo nunha vivenda.

Miliarios epígrafes, cilindrados e con cepo cúbico.
Miliario epígrafe de fuste case cilíndrico.
MIliario anepígrafe, ben cilindrado, basamento cúbico e truncado na parte superior.
 Miliario anepígrafe, ben cilindrado, truncado e con basamento cúbico.
Miliarios anepígrafes, cilindrados e con basamento cúbico.
 Miliario epígrafe con cilindro-cónico e basamento cúbico.
 Miliario anepígrafe, con fuste cilíndrico erosionado e basamento cúbico.
 Na comparativa con outros miliarios, vimos que o miliario situado nos Pendellos compartía formas e semellanzas con outros, como os aquí presentados, a maioría anepígrafes e catalogados como tales.
Non quixemos interpretar o miliario de Agolada como unha simple columna, por varios motivos:

1. Porque en todo o recinto dos Pendellos e en toda a contorna de Agolada hai decenas ou centenas de esteos e ningún é cilíndrico, todos son semellantes aos demais dos Pendellos ou ben son de fuste cadrado coas arestas biseladas.
2. Porque tiña todas as características que debe ter un miliario anepígrafe.

3. Porque segundo diferentes historiadores, xeógrafos e arqueólogos por Agolada puideron pasar ata dúas vías romanas. Nada menos que a Vía XIX e a Vía Dactonium-Aquis Celenis. Consúltese a Rodríguez Colmenero, Raúl Villanueva, José Cornide Saavedra, Padre Sarmiento, etc.

 4. Pola existencia doutros vestixios arqueolóxicos coñecidos en Agolada (unha estela, unha placa funeraria, un xacemento romano). A existencia destes vestixios sitúan o miliario dos Pendellos dentro dun contexto romanizado.

5. Pola existencia doutros miliarios nas proximidades en dirección ás terras de Camba, que cadrarían con esa Vía Dactonium Aquis Celenis.

6. Pola existencia de topónimos nestes itinerarios asociados ás vías romanas: Ponte Pedriña en dirección a Rodeiro. O Marco, Antas e Ponte Pedriña en dirección a Monterroso na Vía XIX.

E finalmente, aínda estamos pendentes da visita de D. Antonio Rodríguez Colmenero para valorar desde o seu labor profesional todos estes vestixios. Pero xa no mes de xaneiro tivemos unha entrevista con el no seu Lugo de residencia e expuxémoslle todos estes argumentos. Coa súa cautela de profesional afeito a ver in situ os vestixios limitouse a expresar o seu interese e desexo de xirar visita a estes lugares.5 de xuño de 2017

UN MILIARIO ROMANO NOS PENDELLOS DE AGOLADA

Os Pendellos son o gran referente de Agolada, un Ben de Interese Cultural que nos últimos anos gañou en coñecemento e difusión. Sabemos do seu encanto, do atractivo da súa arquitectura humilde e que constitúen, sen dúbida, o mellor símbolo da identidade desta vila. E ademais de todo iso, aínda nos segue a deparar sorpresas agradables, pois recentemente fixemos a descuberta dun novo vestixio arqueolóxico que lle engade interese e valor ao antigo mercado.
A construción dos Pendellos de Agolada iniciouse no ano 1788. A pedra gra foi o material máis lóxico para a súa erección, xa que o subsolo de Agolada é rico en granito e a súa extracción é tarefa sinxela. Lousas e chantos circularon desde os outeiros de Coteimil e Campo de Xastre ata a campa feiral  sita onde os antigos camiños se cruzaban. Coa sinxela técnica da pedra en seco foron nacendo casetas, expositores e comedores. Tamén se ergueu a capela das Virtudes. Ata conquerir un espazo arquitectónico adaptado ás necesidades da feira.  Un mercado paradigma de pragmatismo e harmonía construtiva baseada na sapiencia popular.
Para os pendellos expositores talláronse esteos longos, arrincados directamente da rocha nai coas directrices das cuñas. Chantáronse os esteos nos mostradores para soportar os tellados pendurados e crear contrastes de luces e sombras a xeito de pavillóns porticados. Pero, de entre todos estes esteos, un desentoa dos demais. Non é produto das cuñas, senón resultado cicelado en cilíndrica feitura. Estivo alí para chamar a atención das miradas curiosas e para suscitar a pregunta da súa diferenza. Durante séculos foi testemuña muda e ninguén acertou a reparar o seu ostracismo histórico.  O enigma vén de resolverse: o esteo é unha columna miliaria de orixe romana.  Un marco pétreo dos que usaban os romanos para balizar as pretéritas vías que  aquí se transitaron:  Via XIX e Vía Dactonium-Aquis Celenis con nó vertebrador en Agolada dos camiños.
Que razón tiñan os ancestros que  nos aleccionaban coa cantinela de: Agolada, importante encrucillada desde antigo!

A ROMANIZACIÓN DO NOROESTE DA PENÍNSULA IBÉRICA

Soe  tomarse como incio da consquista do noroeste peninsular polos romanos o ano 137 a.C., coa chegada de Decio Xunio Bruto. A este momento corresponde o lendario episodio do paso do río do Esquecemento, o Limia. Entre o 29 e o 19 a.C., Augusto culmina a conquista. Os romanos empezan a asentarse militarmente no territorio coa construción de campamentos, obrigando aos habitantes dos castros a abandonalos e a establecerse nos vales que é cando aparecen as villae ligadas ás explotacións agrícolas. No século I d.C. Galicia forma parte da provincia Tarraconensis onde permanece ata o ano 212 en que o emperador Diocleciano lle outorga a categoría de provincia. No ano 303 convértese na provincia da Gallaecia, dividida en tres conventos xurídicos (termo administrativo inferior á provincia): Lucus Augusti (Lugo), Asturica Augusti (Astorga) e Bracara Augusti (Braga). O proceso da romanización tivo un dos seus fundamentos na apertura ou consolidación dunha extensa rede viaria que asegurase o dominio e control do territorio.

A PRESENZA ROMANA EN AGOLADA

O territorio aqualatense non foi alleo a este proceso de conquista e romanización. A ausencia de referencias documentais obríganos a apelar como únicos testemuños da presenza dos romanos nestas terras aos vestixios arqueolóxicos que coñecemos.
Na parroquia de Ferreiroa apareceron unha placa funeraria e unha estela votiva, que se conservan na actualidade no Museo de Pontevedra:

Esta imaxe corresponde a unha placa funeraria de granito. Está rota por arriba e por abaixo. Moi probablemente tivese un remate triangular na parte superior. Conserva escotaduras no arrinque. O campo epigráfico está delimitado por unha liña.
A interpretación do texto, segundo apunta Gemma Baños Rodríguez, é a seguinte:
D(is) M(anibus) s(acrum)
Vitalis
an(norum) XXXV
Traducido sería: Aos deuses Manes. Vitalis 35
Ten unhas medidas de 47 x 56 x 8,5 cms.


Esta segunda pedra corresponde a unha ara ou estela votiva de granito de pouca calidade. Na
parte superior presenta un remate triangular roto e tamén un burato feito con posterioridade. Na fronte aparece unha moldura con acróteras aos lados e un espazo semicircular rebaixado. Na liña 1 o texto adáptase á decoración e as letras son máis pequenas cara o centro da liña. Contra abaixo faise máis ancha e grosa. Aos lados está alisada. Pola parte de atrás está desbastada e algo alisada. Na parte de abaixo aparece rota.
O texto responde aos seguintes caracteres:
CMMA
DMASPUS
DIÛMAS?
VOVVUS?
Na primeira liña podería referirse ao nome do dedicante, expresado dun xeito abreviado C(---) M(---)Ma(---), despois o nome da divinidade, que podería ser máis dunha ou ter o nome con dous elementos (o nome podería acabar en VO na cuarta liña, seguido dun signo en forma de U). Ao final aparecería a fórmula votiva V(otum) S(olvit). DMAS da liña 2 podería ser lido D(is) M(anibus) S(acrum), pero a fórmula V.S. do final fai pensar nun texto votivo.
Esta segunda pedra conta coas medidas 62,5 x 28-45x 8,5 cms.
(Información epigráfica recollida da especialista Gemma Baños Rodríguez).

Un terceiro indicio atopámolo no mapa arqueolóxico de Patrimonio. Nel recóllese nun lugar próximo á vila de Agolada, coñecido como Alto de Corres, co código GA36020078 o Xacemento romano de Bidueiros - Parroquia San Pedro de Ferreiroa, n.º de folla 122-23, sen que teñamos constancia da natureza deste xacemento.

Un cuarto vestixio arqueolóxico, identificado recentemente, é un marco miliario romano camuflado como esteo dun dos pendellos-expositores do antigo recinto da feira de Agolada. Este achado posúe un valor que excede amplamente o seu valor monumental. O seu mérito principal radica no seu carácter documental dunha época e que explica a indefectible presenza dunha vía romana nas súas inmediacións.

Que permanecese “ignorado” durante tantos anos  enténdese polo feito de non estarmos instruídos na cultura viaria romana, por carecer de experiencia na identificación de miliarios, por semellar unha columna pétrea sen máis interese que o seu groso fuste cilíndrico e por ser este marco un miliario anepígrafe. De contar con epigrafía visible sería evidente a súa orixe e tería atraído o interese de numerosos estudosos desde hai moitos anos. Por iso tamén se entenderá que non figure no extenso catálogo de patrimonio arqueolóxico de Agolada.

OS MILIARIOS

Un miliario ou pedra miliar (do latín miliarium) , é unha columna cilíndrica, oval ou paralelepípeda que se colocaba no bordo das calzadas romanas para sinalar as distancias cada mil passus (pasos dobres romanos) é dicir, cada milla romana, o que equival a unha distancia de aproximadamente 1.480 metros. Adoitaba ser de cantería, cunha base cúbica ou cadrada e medía entre 2 e 4 m de altura, cun diámetro de 50 a 80 cm.

Moitos dos miliarios son atopados aínda a día de hoxe in situ, pero son máis abundantes aqueles que foron desprazados do seu lugar orixinal. Os miliarios soían levar gravadas inscricións que informaban do nome do emperador que ordenou a construción ou renovación da vía, da distancia entre este lugar e as cidades próximas, dos principais cruces de estradas ou das fronteiras, da milla onde estaba situado o devandito miliario. No caso dos miliarios anepígrafes, crese que estes levaban a información pintada sobre a pedra. Na actualidade non se aprecia neles pintura pois esta esvaecería co paso dos moitos anos transcorridos. Coa presenza dos miliarios, os romanos guiábanse nos seus desprazamentos.

O miliario dos Pendellos de Agolada é unha columna  anepígrafe que foi reaproveitada como esteo frontal para a construción do primeiro pendello-expositor. Este pendello  fora un dos que ordenara edificar o escribán D. Ramón Barrio de Losada nos incios do recinto alá por 1788. Descoñecemos se o miliario foi removido ou se era esta a súa situación orixinal. Pero dada a
proximidade dos camiños máis antigos que desde sempre se cruzaron en Agolada e que neste mesmo artigo estableceremos a súa posible filiación romana, case se podería afirmar que esta foi a súa localización primixenia. Ademais carecería de sentido sometelo a un transporte longo cando nas inmediacións abundaba o material para tallar esteos.


O miliario é unha columna granítica con fuste de sección elíptica de diámetros 34 cms. na base e 30 cms. na parte superior. Ten un basamento ou cepo cúbico que mide 40 x 32 cms. Presenta uns 18 cms. de altura en superficie. Descoñecemos, como é obvio, as medidas da parte soterrada.


AS VÍAS ROMANAS

Este miliario  dos Pendellos certifica de maneira axiomática a existencia dunha vía romana  na contorna de Agolada. Por iso, o que procedía despois de coñecer a existencia deste vestixio miliario era aplicarse no estudo e coñecemento do paso dunha vía romana por Agolada.

A este respecto sabemos que a expansión de Roma fixo necesaria a creación dunha rede viaria que conectase a capital coas principais cidades do Imperio. Para iso construíronse preto de catrocentas calzadas, que ao longo de cen mil quilómetros uniron os puntos máis remotos do territorio controlado por Roma.

As máis importantes destas vías ou calzadas eran as vías principais ou militares. A Gallaecia contou con tres destas vías para comunicar os núcleos urbanos máis relevantes: a Vía XVIII ou Vía Nova, a Vía XIX e a Vía XX ou Per Loca Maritima. Orixinariamente a súa finalidade foi facilitar o desprazamento das tropas e asegurar a subministración de víveres e materiais, ademais de posibilitar a comunicación entre os distintos postos de mando. Estas vías estaban calzadas só excepcionalmente dentro das cidades e nos seus  arredores. Noutros lugares pavimentábanse con xabre e grava extraídas de canteiras abertas nas proximidades. Numerosas vías de menor importancia enlazaban polo interior as calzadas principias.
Ao longo das calzadas, cada vinte ou vinte e cinco millas construían mansións (pousadas ou albergues, áreas de descanso e negocios de aprovisionamiento de víveres ou de cambios de cabalería. Non se desbota a existencia dunha destas mansións nas proximidades de Agolada.

A VÍA XIX NA COMARCA DE DEZA

Con estes datos na man buscamos información das vías militares na Gallaecia e  advertimos que varios autores (historiadores, arqueólogos) coinciden en trazar a Vía XIX con paso por Agolada. Esta vía partía de Bracara Augusta (Braga-Portugal) e dirixíase a Lucus Augusti (Lugo) para rematar en Asturica Augusta (Astorga), unindo así as capitais dos conventos Bracarensis, Lucensis e Asturicensis. O documento da Roma Antiga, coñecido como Itinerario de Antonino, recolle as
 mansións e distancias en millas entre estas. Para o caso da Vía XIX cita as seguintes mansións:  Bracara – Limia (Ponte da Lima) –Tudae (Tui) – Burbida – Turoqua – Aquis Celenis (Caldas de Reis) – Pria – Assegonia – Brevis – Marcie – Lucus (Lugo) – Timalino – Ponte Neviae – Uttaris – Bergido – Interamnio Flavio – Asturica. O que puidemos saber logo de ler as conclusións de varios autores é a dificultade de asociar estas mansións do  Itinerario de Antonino con topónimos actuais e o carácter variable do valor das millas (millium passum). Pero a identificación tórnase especialmente controvertida para as mansións que neste caso máis nos interesan: Asseconia, Brevis.  Só para Asseconia encontramos localizacións tan dispares como Santiago, A Sionlla, O Pino, Aixón (Boqueixón), Ponte Ledesma (Boqueixón), Asorei (Lalín) e para Brevis cítanse as inmediacións de Melide, Erbo (Lalín), Castro Agolada, etc.
A determinación do trazado dunha vía romana debe facerse atendendo aos seguintes criterios e vestixios:
- Aos datos aportados polas fontes clásicas: Itinerario de Antonino, as Taboíñas de Astorga e ao Itinerario Ravenate.
- A presenza de miliarios e os datos epigráficos que expresan as distancias en millas á mansión seguinte e a distancia que había ao punto de destino.
- Pontes ou viaductos atribuíbles con certeza á época romana.
- A identificación das mansións do Itinerario de Antonino.
- A existencia de aras dedicadas aos Lares Viais, vencelladas inequívocamente ás vías romanas.
- Toponimia asociada ás vías romanas.
- Restos identificables  dunha antiga vía con enlousado a modo de summa crusta.

O trazado da vía XIX desde Caldas de Reis a Lugo deu orixe a múltiples variantes e teorías para os distintos historiadores e arqueólogos. Xa no século XVIII, o P. Sarmiento e Cornide Saavedra trázana pasando por Cuntis, A Estrada, Silleda, Ponte Taboada, Bendoiro, Santiso, O Vento, Cancelas, Ponte Vilariño, Agolada, Antas de Ulla, Monterroso… 
O historiador vigués Raúl Villanueva desde unha perspectiva actual coincide con este mesmo trazado. 
Na actualidade, a voz máis autorizada no coñecemento e estudo da cultura romana e as súas vías no noroeste peninsular, D. Antonio Rodríguez Colmenero, traza a vía XIX desde Caldas de Reis á mansión de Pria (Iria Flavia), segue o curso do Ulla por Carcacía ata Sales (Vedra), segue ao norte do Pico Sagro por Sergude, Boqueixón, Ponte Ledesma e desde aquí ascende por Camanzo, Bascuas, Merza, Besexos, As Cruces, pasa o Arnego por Toiriz, sobe a Brántega, Merlín, Marcelín, Agolada. Seguiría cara a Lugo e cruzaría a serra do Farelo pola portela denominada O Marco. Antas de Ulla, Ponte Pedriña, Seteigrexas (Monterroso), Leborei, Milleirós, Ligonde, A Pallota, O Marco, San Fiz do Ermo, Santiago de Entrambasaugas, San Román da Retorta, Bóveda, Alto da Louzaneta e Lugo. 
Esta teoría vese refrendada pola existencia de miliarios en Iria Flavia (miliario de Graciano), en Gándara (Aixón- Boqueixón), cun miliario de Calígula; o miliario anepígrafe de Agolada?, outro miliario de Calígula en Seteigrexas (Monterroso), en Entrambasaugas apareceu outro miliario, outro máis en San Román da Retorta e dous posibles miliarios anepígrafes en Santa Eulalia de Bóveda. Outro refrendo para esta teoría reside no paso da ponte de Ponteledesma, ponte reedificada sobre os basamentos romanos, que aínda son identificables.
Os topónimos Órrea (Agolada), O Marco (clara referencia a un miliario), Antas,  Ponte Pedriña (Monterroso) tamén se asocian a vías romanas.
Existen múltiples especialistas que trazan esta vía máis ao norte por Arzúa, Melide, seguindo aproximadamente o itinerario do actual Camiño Primitivo a Santiago. E xulgamos que non é o noso cometido decantarnos por unha ou outra teoría. Mais si interesarnos por aquelas que sitúan a Agolada no trazado de vellas calzadas romanas.

VÍA DACTONIUM – AQUIS CELENIS  E O SEU PASO POLA COMARCA DE DEZA


O propio Antonio Rodríguez Colmenero apunta dentro das vías secundarias, unha posible vía Dactonium (Monforte) – Aquis Celenis (Caldas de Reis). Coincide o trazado co que se pode ver na imaxe de arriba, obtida da web eirexe.es/as-vias-romanas/.
Esta vía secundaria descríbea superficialmente Colmenero con orixe en Monforte, pasando por Belesar, Chantada, Rodeiro, Grava (Silleda) e descendería  a continuación pola Estrada cara a Caldas de Reis (Aquis Celenis).
Como se pode advertir, non detalla o traxecto  Rodeiro – Grava. E precisamente este tramo é o que máis nos pode interesar para relacionalo co miliario descuberto nos Pendellos de Agolada, e tamén atendendo ao traxecto marcado no mapa que aquí acompañamos.
Se nos guiamos por este mapa, a vía desde Chantada subiría ata Quintá de Agrade (neste lugar a vía cruzaríase coa que procedía de Aquae Querquennis , pasaba por Ourense e dirixíase a Lugo), onde se sitúa unha mansión (Aquae Quintinae), e onde tamén apareceu unha ara dedicada aos Lares Viais. Cruzaría a Serra do Faro polo paso natural de A Matanza, para encamiñarse a Couso (Asperelo).
Desde aquí ía a Santa Baia de Camba, a Vila de Porta de Arcos, San Xoán de Camba, A Portela, Pescoso, Laxe (Ventosa), Ponte Pedriña, Agolada, seguiría á Ponte Vilariño, Cadrón, Cancelas, Erbo, O Vento, Santiso, Bendoiro, Ponte Taboada, Grava (Silleda). 
Esta teoría quedaría refrendada pola ara dedicada aos Lares Viais de Santa Baia de Camba, un posible miliario en San Xoán de Camba (O Marco do Perdón), tres miliarios en Santa Mariña de Pescoso, os topónimos Laxe e Ponte Pedriña e un posible miliario en Ventosa, o miliario descuberto nos Pendellos de Agolada, os restos de calzada da Ponte Vilariño e a ara dedicada aos Lares Viais de Grava (Silleda). 

EPÍLOGO

A  identificación do miliario de Agolada parécenos un achado de moito interese, que nos axuda a entender mellor a longa etapa histórica da Gallaecia na zona do actual Deza. E que teña aparecido nos Pendellos é unha feliz coincidencia que lle vén a dar relevo a este espazo arquitectónico, escenario de múltiples acontecementos de Agolada.
O posible paso de dous camiños romanos por Agolada ponnos no dilema de saber adscribir o miliario  a unha das vías. 
Os datos aquí aportados para a Vía Dactonium-Aquis Celenis estarían en consonancia coa intuición que tivo Elisa Ferreira Priegue, estudosa dos camiños medievais de Galicia, ao xulgar que o camiño que pasaba pola Ponte Vilariño podería tratarse dunha calzada romana de segundo orde.
Nós mesmos tivemos ocasión de coñecer expedito o camiño que ascende desde a Ponte Vilariño a Cadrón e a traza e deseño do camiño tívonos semellanzas co contemplado noutras ocasións nos cóbados de Belesar e de Larouco, vías inequivocamente romanas. 
Moi pronto estará connosco en Agolada un especialista para valoralo e posteriormente proceder á súa catalogación.