29 de marzo de 2007

CASA DA TORRE EN BUXEL

Esta casona na que destacan os seus sólidos muros e a porta con arco é coñecida como casa da Torre, en clara alusión ao seu pasado fidalgo. Este tipo de casas soían estar fortificadas e posuían dúas ou tres alturas. As referencias orais que recollín relaciónana cun convento ou casa de retiro. Pode que nalgún momento da súa historia tivese este cometido.
Está ubicada no campo da festa do Santo Anxo da Garda, en Buxel (Artoño)

Ningún comentario:

Publicar un comentario