30 de marzo de 2007

HÓRREA DE BAÍÑA

Esta é a segunda hórrea das catro que vos dixen que localizara no concello. A primeira que citei era a da casa de García de Quián (Carmoega). Esta da foto pertence á casa pacega dos Ouro de Castro (Baíña). O pazo erixiuse no antigo castro, do que non queda ningún resto arqueolóxico nin evidencia das súas defensas.
As catro hórreas do concello están presentes nas parroquias onde os vales ubérrimos prometen fartura e abundancia, sempre nas proximidades do Arnego ou do Ulla.
Esta hórrea de Baíña é a mellor traballada, labrada en granito, con sobrepenal e pináculos elegantes. Mágoa de ladrillos nos laterais e o portalón de formigón que abriron na cerca do pazo, mesmo á beira da hórrea. No lintel da porta hai unha inscrición que di: "Por el licenciado José Varela. Año de 1876."
Ao fondo, detrás da hórrea vese o lugar de Val de Sangorza.

Ningún comentario:

Publicar un comentario